Dongguan Yixing Electronic Technology Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Factory Information

Factory Size: Below 1,000 square meters
Factory Country/Region: Room 123, NO.6, Dazhou Industrial Park, Dazhou new village, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
No. of Production Lines: 5
Contract Manufacturing: OEM Service Offered   Design Service Offered   Buyer Label Offered  
Annual Output Value: US$1 Million - US$2.5 Million

Production Capacity


(Previous Year)

Annual Output
Car LED headlight 260000 400000 Set/Sets
relevant products 150000 300000 Set/Sets
Gửi email cho nhà cung cấp này